Teklif Öncesi / İhale Aşaması

 • Teklif Öncesi Sözleşme Dokümanları Analizi

 • Risk Belirleme

 • Sözleşme Müzakereleri

Yapım ve Uygulama Aşaması

 • Sözleşme Danışmanlığı ve Strateji

 • Sözleşme Yönetimi ve Talep & Değişim Yönetimi

 • Ticari Yönetim

 • Proje Yönetimi

Uyuşmazlık Çözümü

 • Uyuşmazlıkları Çözüm Kurulu önünde Taraflarım Temsili

 • Yazılı Görüş/Taleplerin Hazırlanması ve Sunumu

 • Sulh Yolu ile Çözüm Müzakereleri

 • Sözleşme Davaları & Tahkim Danışmanlığı

 • Bilirkişilik

580b57fcd9996e24bc43c53e.png